Physiomer - záruka volného dýchání

Physiomer® je přírodní přípravek určený k léčbě akutní i alergické a chronické rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin nejrůznějšího původu.
Přípravek mohou používat děti již od 2 týdnů, ale i dospělí.
Obsahuje přírodní sterilní mořskou vodu s 80 známými minerály a stopovými prvky, které se přirozeně vyskytují v mořské vodě. Produkt pochází z Francie, z chráněné oblasti Saint-Malo na pobřeží Bretaně. V této oblasti se mísí studené vody Atlantického oceánu s teplým Golfským proudem a při silném proudění vody dochází přirozenou cestou k jejímu čištění, okysličování a obohacení různými živinami.

Díky výjimečnému patentovanému výrobnímu procesu se Physiomer® vyrábí bez konzervačních a chemických látek. Může se používat několikrát denně bez obav z vedlejších účinků nebo rizika poškození nosní sliznice a vytvoření návyku

Mechanismus léčby spočívá v osmotickém efektu, kdy dojde ke snížení otoku v nosních cestách, a v dalších, dosud nejasných mechanismech interakce s jednotlivými mediátory zánětu.

Účinek léčby je dán složením přípravku a koncentrací solí.


V současné době je dostupný:

 • Izotonický roztok obsahuje 9 g/l
  • Physiomer® Baby pro děti od 2 týdnů
  • Physiomer® Kids pro děti od 3 let
  • Physiomer® Gentle Jet
 • Hypertonický roztok obsahuje 22 g/l
  • Physiomer® Alergie a nosní dutiny pro děti od 6 let

Izotonický roztok 9g/l

Používá se u akutních rým, dále u opakovaných a déletrvajících rým s převahou sekrece a to jak léčebně tak preventivně. Odstraňuje nadbytečný hlen, nečistoty a dráždivé látky z nosní sliznice v případě nosní sekrece. Zvlhčuje nosní sliznici a pomáhá potlačit nosní infekci.
Snižuje riziko přechodu nosní infekce do vedlejších nosních dutin a do středouší.

V České republice byla provedena v roce 2006 multicentrická studie na léčbu a prevenci opakovaných rým u 401 dětí mezi 6.-10. rokem věku. Byly srovnávány 2 skupiny pacientů s běžnou léčbou infektu - první skupina měla antipyretika (léky proti horečce), anemizační nosní kapky, mukolytika (léky na lepší odkašlávání) i antibiotika – vše podle potřeby plus Physiomer® izotonický roztok zpočátku 6x denně, mimo akutní infekt 3x denně. Druhá skupina měla tytéž léky bez použití Physiomeru®. Aplikace Physiomeru® a celé sledování bylo prováděno 3 měsíce v zimním období roku. V první skupině s Physiomerem® došlo k rychlejšímu ústupu akutních potíží a následně k menší frekvenci opakovaných infektů horních dýchacích cest než u druhé skupiny bez Physiomeru®.

Hypertonický roztok 22 g/l

Používá se u déletrvajících rým a u chronických alergických, nealergických rým, zánětů vedlejších nosních dutin s převahou nosní obstrukce – tedy u ztíženého dýchání nosem v důsledku zduření nosní sliznice zánětem.

Podle multicentrické studie, uskutečněné na 9 pracovištích České republiky na jaře roku 2005 u 256 pacientů nad 12 let věku, kteří v době zapojení do studie užívali intranazální kortikoidy (nosní sprej) déle než 4 měsíce, došlo u skupiny pacientů, kteří 6 týdnů aplikovali hypertonický roztok Physiomeru®, k významnému snížení nutnosti aplikace intranazálních kortikoidů a k redukci příznaků zánětu, zejména ke zlepšení dýchání nosem.

Literatura

Šlapák I., Skoupá J, Strnad P, Horník P.:
Efficacy of isotonic nasal wash (seawater) in the treatment and prevention of rhinitis in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Jan;134(1):67-74.

prim. MUDr. Josef Machač, KDORL FN Brno


 

PHYSIOMER® - VYZKOUŠEJTE – UVIDÍTE - UVĚŘÍTE

V posledních letech se roztrhl příslovečný pytel s řadou přírodních přípravků v léčbě akutních či chronických respiračních onemocnění. Jedním z nich jsou roztoky mořské vody, které byly do loňského roku dostupné vesměs jako isotonické roztoky (roztoky o obsahu solí kolem 9 g/l). Isotonicita roztoků byla obvykle dosahována ředěním roztoku mořské vody.

Od roku 2006 vstoupil na český a slovenský trh přípravek Physiomer® Alergie a nosní dutiny. Physiomer® byl uveden ve Francii jako jeden z prvních produktů tohoto druhu před přibližně 20 lety a stále si v Evropě udržuje vedoucí postavení. Tato skutečnost je dána jednak spokojeností zákazníků používajících Physiomer®, ale i kontinuálním výzkumem mechanismů účinku a potřeb zákazníků (lékařů i pacientů), na jejichž základě je přípravek inovován a produktové řady doplňovány.

Physiomer® Alergie a nosní dutiny je neředěný, hypertonický roztok mořské vody, obsahující 22 g solí na 1 litr. Požadovaný obsah solí je docílen elektroforeticky. Výhodou rovněž je, že přípravek zůstává sterilní i po otevření a to po celou dobu použitelnosti.

Jaké jsou vlastnosti hypertonického roztoku?

Hypertonický roztok mořské vody působí

 • Dekongesci (zmírnění otoku), což přispívá k pocitu uvolnění nosu a obnovení dýchání nosem.
 • Redukci viskozity (vazkosti) nosního sekretu, který může být lehčeji vysmrkán.
 • Pozitivně ovlivňuje mukociliární aparát (řasinky) a tím přispívá k obnovení samočisticích schopností nosní sliznice.
 • Antibakteriální účinek je dán zvýšením buněčné imunitní odpovědi.

Použití hypertonického roztoku je vhodné u těch nemocných, kde je přítomen akutní nebo chronický otok a kde lze předpokládat slizniční změny, např. u chronické rýmy, zánětu dutin, alergické rýmy a dalších stavů.

V posledních letech bylo v renomovaném zahraničním tisku publikováno několik klinických studií, které popisovaly účinnost a snášenlivost u řady patologických stavů dětí i dospělých. Studie prokazují zlepšení symptomů a snížení potřebné medikace u sezónní alergické rýmy, ale i u nemocných s chronickým zánětem dutin. Účinky jsou spojeny rovněž se zlepšením kvality života. Nesmírnou výhodou roztoků, včetně přípravku Physiomer®, je jejich vynikající snášenlivost i při dlouhodobém užívání.

Není ovšem nad vlastní zkušenosti. Osobně jsem (jako většina lékařů vychovaných „klasickou“ medicínou) k takovým přípravkům měla značnou nedůvěru. Na druhé straně měl ale můj syn v pěti letech pořádně zaděláno na chronický zánět dutin. Jeho zdravotnímu stavu a klidu rodičů nepřidávaly 3 – 5 akutních sinusitid do roka, léčených širokospektrými antibiotiky. Když mi pediatr nesměle (velmi dobře si vědom mého vztahu k parafarmaceutikům) navrhl aplikaci roztoku Physiomer®, rezignovaně jsem souhlasila. Po několika dnech pravidelné aplikace jsem se nestačila divit. Syn začal vysmrkávat nevábně vyhlížející, zelenohnědé tkanice s tuhými kousky a to v době, kdy byl bez výraznějších obtíží. Od té doby pravidelně posíláme nos k moři, když se objevují první známky nachlazení. Výraz zánět dutin jsme škrtli z našeho slovníku.

Literatura u autora

MUDr. Jana Skoupá


 

PHYSIOMER®, KDYŽ PŘÍRODA POMÁHÁ DÝCHAT NOSEM

Období zimních plískanic je bohužel spojeno i se zvýšeným výskytem virových a bakteriálních infekcí. Ty se obvykle projevují rýmou a nachlazením, případně zhoršením stávajících obtíží u osob s chronickým onemocněním (např. chronickým zánětem dutin, chronickou rýmou).

Každoročně se sice snažíme rýmě a nachlazení předejít, leč obvykle nás alespoň jednou v zimním období onemocnění postihne. U dětí se nachlazení často opakuje a může být spojeno s nepříjemnými komplikacemi (zánětem středního ucha, záněty nosohltanu a dalšími).

Každý máme své zvyklosti jak nachlazení předcházet a jak jej léčit. V posledních letech doznává velké obliby užívání roztoků mořské vody, aplikovaných do nosních průduchů. Takovým přípravkem nabízeným i na českém a slovenském trhu je Physiomer®. Tento produkt byl uveden ve Francii jako jeden z prvních před přibližně 20 lety a stále si v Evropě udržuje vedoucí postavení. Tato skutečnost je dána jednak spokojeností zákazníků užívajících Physiomer®, ale i kontinuálním výzkumem mechanismů účinku a potřeb zákazníků (lékařů i pacientů), na jejichž základě je přípravek inovován a produktové řady doplňovány.

Physiomer® je vyráběn ve Francii, v oblasti Bretagne. Jedná se o neředěný roztok mořské vody, v němž je pH, resp. obsah solí (hypertonický roztok s obsahem solí 22g/l a isotonický roztok s obsahem solí 9g/l) upravován elektroforeticky. Roztok je sterilní, rozprašovač a nosní nástavec je uzpůsoben dle věku („Baby“ do 3 let věku; „Kids“ pro děti a „Gentle Jet“ pro dospělé; hypertonický roztok je ve formě spreje pro děti od 6 let věku). Výhodou je, že roztok Physiomer® zůstává sterilní i po otevření a to po celou dobu použitelnosti.

Často se objevují otázky o terapeutické účinnosti roztoků mořské vody.

Celá řada studií prokazuje následující vlastnosti

 • protizánětlivou aktivitu
 • zvýšenou schopnost regenerace nosní sliznice
 • zvlhčení nosní sliznice a tím odstranění pocitu „suchého nosu“, snížení viskozity hlenu
 • podporu mukociliárního transportu a mechanické odstranění zachycených exogenních látek
 • hypertonický roztok navíc pomáhá zmírnit lokální otok sliznic

Při pravidelné aplikaci roztoku Physiomer® dochází ke zkrácení kontaktu nosní sliznice s patogeny, alergeny a dalšími škodlivinami, ke zvýšení její obranyschopnosti a schopnosti regenerace. Velmi významnou složkou účinnosti je ale i obsah stopových prvků (např. Mg, K, Ca a dalších), které jsou plně zachovány v neředěném roztoku Physiomer® a odpovídají tak obsahu, který nalézáme v přírodě, resp. v moři.

Mnohým z nás je známý blahodárný účinek pobytu u moře na zdravotní stav zejména dětí. Celá řada studií prokazuje, že srovnatelný efekt lze dosáhnout i pravidelnou aplikací roztoku mořské vody do obou nosních průduchů (obvykle 3krát denně).

Jedna z posledních prací prokázala signifikantně rychlejší ústup některých obtíží u rýmy a nachlazení ve skupině aplikující si mořskou vodu v porovnání s kontrolou (ve standardním léčebném režimu). Navíc byl ale prokázán významný preventivní potenciál. Děti, kterým byl pravidelně podáván roztok mořské vody (3krát denně do obou nosních průduchů po dobu 10 týdnů) trpěli v signifikantně menší míře nosními symptomy provázejícími nachlazení a rýmu (obstrukce nosu, sekrece z nosu a další) a spotřebovali významně méně medikace (nosních dekongestiv, mukolytik, antipyretik a systémových antibiotik). Navíc ve sledovaném časovém období měli o více než 50 % méně absencí ve škole, nižší nemocnost (bez ohledu na školní docházku) a komplikací (ve smyslu otitid, sinusitid a jiných infekčních exacerbací).

Z uvedeného vyplývá, že Physiomer® isotonický roztok je účinný jak v léčbě akutní rýmy a nachlazení, tak při dlouhodobém užívání, kdy snižuje jejich výskyt. Navíc je Physiomer® (jak vyplývá i ze studií) velmi dobře snášen. Physiomer® isotonický roztok je nyní k dispozici s nosním aplikátorem, přizpůsobeným anatomickým odlišnostem nosních průduchů v různém věku a to: Physiomer® Baby (pro děti do 3 let), Physiomer® Kids (pro starší děti) a Physiomer® Gentle Jet (pro dospělé).

Literatura u autora

MUDr. Jana Skoupá

Zdroj:  http://www.physiomer.cz

Online prodej:

Napsáno 9.11.2010
» seznam článků


Copyright 2010. Mapa webu | XHTML | CSS