SuperB – Vitamíny B ve zdraví i nemoci

Napsáno 29.8.2010

Vitamíny skupiny B spojuje jejich rozpustnost ve vodě i vzájemná součinnost a podpora.

Vzásadě je musíme přijímat ze stravy. Některé formy vitamínu B3, vitamíny B9 a B12 produkují i specializované bakterie střevní mikroflóry, avšak jejich produkce bývá stěží dostačující potřebám těla i u mladých zdravých lidí. Vpozdějším věku i vdůsledku užívání antibiotik a některých dalších skupin léků je tělesná produkce těchto vitamínů zcela nedostačující.

Vitamíny B se jako koenzymy podílejí na nesčetných procesech látkové přeměny, zejména na odbourávání bílkovin, tuků a cukrů, čímž ovlivňují prakticky veškeré fyziologické procesy vtěle. Mají obzvláštní význam pro optimální fungování mozku a nervové soustavy, protože řídí biosyntézu aminokyselin, jejichž metabolity (serotonin, melatonin, acetylcholin, dopamin, oxid dusnatý, atd.) hrají vnervové soustavě klíčové role.

více


Stres a adaptogeny

Napsáno 29.8.2010

Stres, přesněji stresová reakce, je odpovědí těla na signál ohrožení – psychického i tělesného. Během této reakce dojde k významné změně nastavení biologických procesů, která nám umožňuje účelně čelit ohrožení formou boje nebo útěku.

Tato změna zahrnuje zvýšení krevního tlaku v centrálním oběhu a ve svalech, nadprodukci glykagonu a inzulínu, přerušení procesu trávení, redukci činnosti imunitního a antioxidačního systému, zúžení vědomí a intelektových funkcí a četné další projevy.

Ke stresorům – spouštěčům stresové reakce patří útoky na integritu naší osobnosti (urážky, ponižování, duševní traumata) i tělesná zátěž v podobě nepřiměřené námahy, nemoci, bolesti, přejídání se, nadměrné konzumace alkoholu, léků a drog, příjmu toxických látek ze stravy i z prostředí, extrémní hluk a četné další faktory.

Míru stresu (stresové reakce) lze exaktně měřit pomocí různých klinických nástrojů.

Stresová reakce je stav diametrálně odlišný od normálního (optimálního) fungování organismu a je tudíž žádoucí se od ní rychle a důsledně oprostit. Stavem, který ji zcela kompenzuje, je relaxační reakce. Je to stav, kdy náš organismus není ničím zatížen, vnímáme jen libé pocity, mysl je uvolněná, starosti i strasti jdou mimo nás.

více


Skvalen pro dobré zdraví

Napsáno 29.8.2010

Skvalen poprvé objevili a popsali japonští vědci v roce 1905 jako složku jaterního tuku hlubinného žraloka druhu squalus aizame. V domnění, že se jedná o látku vlastní pouze metabolismu žraloka, ji pojmenovali squalene, odvozeně od latinského squalus (žralok).

Podnětem, který předcházel objevení skvalenu byl fakt, že obyvatelé rybářských osad na tichomořském pobřeží severních japonských ostrovů tradičně konzumovali žraločí jaterní tuk a dožívali se v dobrém zdravotním stavu daleko vyššího věku než jiné vrstvy populace.

Na druhém konci světa, v Grónsku, užívali po staletí eskymáci žraločí jaterní tuk s vysokým obsahem skvalenu jako primární léčebný prostředek při všech onemocněních, poraněních a omrzlinách kůže.


V letech 1928-29 zjistili američtí vědci, že je skvalen obsažen v organismu rostlin, hmyzu a všech živočichů včetně člověka.
V pozdějších laboratorních testech byly stanoveny procentuální objemy skvalenu v tukových složkách plodů různých rostlin, např. v olivovém oleji, oleji z rýžových otrub, pšeničných klíčků a lněných semínek.

Z biologicky účinných látek obsažených v olivovém oleji je skvalen obecně považován za nejvýznamnější. Prokazatelně nízký výskyt srdečně cévních a zhoubně nádorových onemocnění v populacích středomořské oblasti, kde je olivový olej složkou každodenní stravy, je přičítán právě skvalenu. Denní příjem skvalenu 300 – 420 mg je zde dlouhodobě doložen.

více


DL-PA – jediné účinné přírodní analgetikum

Napsáno 29.8.2010

V letech 1968-71 Dr.Solomon Snyder a Dr.Candace Pertová z biochemické laboratoře Johns Hopkins University v Baltimore učinili významné objevy, jimiž se zapsali do historie lékařství. Objevili totiž, že si lidské tělo, jmenovitě mozkový kmen, dokáže z běžných živin vyrábět celou řadu omamných látek, z nichž některé jsou mnohem silnější než laboratorně vyráběný morfin či heroin. Tyto tělu vlastní opiáty nazvali endogenní morfiny – endorfiny. Tisíciletá zkušenost lidstva, že opiáty získané z rostlin spolehlivě potlačující bolest, tlumí hlad, vyvolávají euforické pocity a podporují spánek byla náhle konfrontována s účelem, jemuž slouží endorfiny v těle. Všechny tyto úkoly spontánně plní rovněž, avšak u různých lidí a za různých okolností ne vždy zcela spolehlivě a ne podle potřeby.

Mnoho dalších let se pátralo, které okolnosti a biologické procesy mají vliv na to, aby endorfiny optimálně plnily svou přirozenou roli. Mezitím badatelé začali endorfiny a následně objevené další druhy tělesných opiátů rozlišovat na různé kategorie, a to podle diferencované úlohy, jíž v těle slouží*. Již byly také objeveny enzymy, které endorfiny i další opiáty biologicky degradují, čímž ukončují jejich působnost v místě nasazení. Biolog Dr.Brian Meyers z Univerzity v Delaware začal intenzivně testovat různé živiny, aby zjistil, zda některé z nich dokáže činnost enzymů rozkládavajících endorfiny a enkefaliny utlumit a tím jejich účinnost zesílit a časově prodloužit. V roce 1973 objevil, že takovou schopnost vykazuje vzácná forma aminokyseliny fenylalaninu D-fenylalanin, výlučně produkovaný námelem parazitujícím na obilních klasech.

více


ALA - kyselina alfa lipoová - královnou antioxidantů

Napsáno 29.8.2010

Každý den, každou hodinu a každou sekundu v našem těle probíhá střet mezi biolátkami, které nazýváme volné radikály a antioxidanty.

Volné radikály, označované též jako neurotoxiny nebo prostě jedy, mají schopnost poškozovat, či zcela zničit jednotlivé buňky i celé tkáně různých tělesných orgánů. Antioxidanty jim v tom brání tak, že je chemicky deaktivují. Je-li mezi volnými radikály a antioxidanty dlouhodobě nepoměr ve prospěch těch prvních, naše tělo ochuraví srdečně cévní chorobou, diabetem, artrózou, rakovinou nebo jinou degenerativní chorobou. Výběr za nás obstarají vlastní dědičné vlohy.

Přímou spojitost mezi řáděním volných radikálů a chronickými nemocemi prokázal již více než před půl stoletím americký profesor biologie Denham Harman. Dnešní Harmanovi následovníci mohou díky vyspělé technice pozorovat zkázonosnou činnost volných radikálů přímo v živé tkáni. Ze zdravotnických statistik se dovídáme, že počet osob trpících různými civilizačními chorobami včetně diabetu a rakoviny trvale a významně vzrůstá.

více


CardioCare

Napsáno 29.8.2010

Po tisíciletí užívala tradiční čínská a japonská medicína kléčbě zánětů kůže, kvasinkových infekcí a všech onemocnění srdce a jater extrakt zkořene rdesna kopinatého (Polygonum cuspidatum).

Vroce 1981 japonští vědci identifikovali hlavní účinnou látku tohoto extraktu a nazvali ji resveratrol. Brzy poté se zkoumání účinků resveratrolu na lidský organismus stalo předmětem odborných studií vědců zmnoha zemí světa a trvá doposud.

Dosavadní výzkumy prokázaly, že resveratrol účinně a vícestranně chrání srdečně cévní systém tím, že snižuje napětí cév, brání oxidaci „špatného“ cholesterolu, brání nadměrné srážlivosti krve a významně posiluje tělesný antioxidační systém. Neobyčejně významný je rovněž účinek resveratrolu proti řadě typů zhoubně nádorových onemocnění, jenž spočívá vtom, že resveratrol blokuje všechny posloupné procesy, během nichž se zdravá buňka mění na buňku rakovinovou.V Číně i Japonsku se již běžně resveratrol užívá jako podpůrný léčebný prostředek při mnoha onkologických onemocněních.

více


Tryptofan

Napsáno 29.8.2010

Tryptofan (odborně L-Tryptofan) je esenciální aminokyselina, tedy živina, která má pro živočichy stejnou důležitost jako kyslík, voda nebo cukry.

Den co den získáváme 1-1,5 gramu tryptofanu z běžné stravy, pouze vegetariáni přijmou tryptofanu méně než 0,3 gramu, protože v rostlinné stravě se téměř nevyskytuje.Tryptofan je výchozí surovina se schopností proniknout do všech tkání včetně mozkových buněk. Podle potřeby si z něj tělo dokáže vyrobit několik set dalších látek, které pak slouží konkrétním účelům.

Ze všech látek, které tělo z tryptofanu vytváří, se těší největší pozornosti vědců, lékařů i laických spotřebitelů serotonin, melatonin, vitamin B3 a acetyl koenzym A. Úkolem serotoninu, občas nazývaného hormonem štěstí, je regulace napětí v centrálním nervovém systému. Při nedostatku serotoninu člověk trpí širokou škálou psychoneurotických problémů. Patří k nim zejména podrážděné chování, neschopnost se dokonale soustředit, nízká odolnost vůči stresovým situacím, problémy s usínáním a kvalitou spánku, různé formy depresí a úzkostí a nutkání se přejídat nebo nadužívat alkohol a další návykové látky.

více


Veterinární přípravky ENERGY

Napsáno 22.8.2010

Co vědět o zvířeti

Práce se zvířetem se zdá složitější než s člověkem. Člověk si řekne, kde má problém, popíše typ bolesti atp. U zvířete to není možné, ale zase je možné na zvířeti snáze než na člověku detekovat markantní příznaky důležité pro správný výběr preparátu. Lze provést poměrně snadno i amatérskou prohlídku zvířete, která odhalí nesrovnalosti oproti předchozímu zdravotnímu stavu. Stačí někdy najít jen jeden příznak a soustředit se pak na příznaky, které jsou s ním obvykle spojeny. Na tomto principu pracuje program Domácí poradce, který Vás takovouto prohlídkou povede až k výběru optimálního preparátu. Nejprve je nutné vědět, na co by se měl chovatel soustředit při prohlídce zvířete.

více


INDONAL "Aby rakovina měla méně šancí..."

Napsáno 18.8.2010

Indol-3-karbinol

Indol-3-karbinol je látka, která se pro potravinový doplněk INDONAL

®

získává šetrnou extrakcí z křížokvětých rostlin jako je brokolice, zelí, kedlubna, kapusta a květák. Podle dosud uskutečněných vědeckých výzkumů je dokázané, že indol-3-karbinol je jednou z účinných látek, která může podporovat pozitivní reakci lidského organizmu na některá nádorová onemocnění. Indonal - maximální podpora ochrany před nádorovým onemocněním pohlavních orgánů, HPV, myomů a cyst.

více


Copyright 2010. Mapa webu | XHTML | CSS